informacje dla akcjonariuszy

mElements

Kontakt dla akcjonariuszy

investors@melements.pl


mElements S.A.

ul. Prosta 18

00-850 Warszawa

Komunikaty

Z uwagi na fakt wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), mElements S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy. Tym samym, zgodnie z wprowadzonymi zmianami, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Jednocześnie, po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.


W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa po raz drugi wszystkich akcjonariuszy mElements S.A. do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15 listopada 2020 r. w siedzibie spółki przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa, w celu ich okazania i przekazania. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


Warszawa, 16.10.2020r.

Z uwagi na fakt wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), mElements S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy. Tym samym, zgodnie z wprowadzonymi zmianami, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Jednocześnie, po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.


W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy mElements S.A. do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15 listopada 2020 r. w siedzibie spółki przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa, w celu ich okazania i przekazania. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


Warszawa, 30.09.2020r.

Komunikat - 30.09.2020r

Komunikat - 16.10.2020r

Komunikat - 04.11.2020r

Z uwagi na fakt wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), mElements S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy. Tym samym, zgodnie z wprowadzonymi zmianami, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Jednocześnie, po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.


W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy mElements S.A. do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15 listopada 2020 r. w siedzibie spółki przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa, w celu ich okazania i przekazania. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


Warszawa, 04.11.2020r.

Komunikat - 20.11.2020r

Z uwagi na fakt wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), mElements S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy. Tym samym, zgodnie z wprowadzonymi zmianami, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Jednocześnie, po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.


W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa po raz czwarty wszystkich akcjonariuszy mElements S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich okazania i przekazania, przesuwając ostateczny termin na dzień 31 grudnia 2020 r., w siedzibie spółki przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa. W okresie od 01 grudnia do 31 grudnia 2020 adresem właściwym będzie nowa siedziba spółki przy ul. Prostej 18, 00-850 Warszawa.


Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

mElements S.A.
ul. Prosta 18
00-850 Warszawa

mElements S.A.
Bałtyk Tower
ul. Roosevelta 22
60-829 Poznań

Adres do korespondencji

Biuro w Poznaniu

Informacje