informacje dla akcjonariuszy

mElements

Kontakt dla akcjonariuszy

investors@melements.pl


mElements S.A.

ul. Senatorska 18

00-950 Warszawa

Komunikaty

brak aktualnych komunikatów

mElements S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa

mElements S.A.
Bałtyk Tower
ul. Roosevelta 22
60-829 Poznań

Adres do korespondencji

Biuro w Poznaniu

Informacje