mElements jako case study Microsoft Global

Rozpoczynając we właściwy sposób

Aby wykorzystywać chmurę obliczeniową, mElements potrzebowało partnera technologicznego, który nie tylko zapewniłby stabilność rozwiązania, ale także potrafiłby pracować w restrykcyjnym reżimie prawnym i przestrzegać rygorystycznych przepisów dla instytucji finansowych w Polsce. „Uzyskanie licencji na platformę płatniczą opartą o chmurę publiczną nie jest łatwym zadaniem” – tłumaczy Jarosław Stefański, CEO mElements. – „Wymaga to ogromnych inwestycji w kompetencje z obszaru compliance i  bezpieczenstwa. Musieliśmy zbudować rozwiązanie, które korzysta z infrastruktury chmurowej, a jednocześnie jest wiarygodne w oczach organów regulacyjnych. Oznaczało to znalezienie partnera, który rozumiałby to wyzwanie i byłby skłonny do współpracy z nami i regulatorem. Kiedy zaczynaliśmy, Microsoft był najlepiej przygotowanym partnerem, aby wspierać nas w tym procesie".

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Azure Security Model daje mElements pewność i bezpieczestwo, którego potrzebujemy. "Ważne, abyśmy dawali merchantom i kupującym pewność w transferowaniu ich środków finansowych" - dodaje Sebastian Sztajnert, CTO mElements. – „Azure posiada wiele wbudowanych narzędzi do monitorowania i alertowania w momencie, gdy któryś z elementów naszego systemu funkcjonuje nieprawidłowo”.

Szybki wzrost przy niskich kosztach

Dzięki wykorzystaniu Azure mElements było w stanie szybko wdrażać swoje pomysły utrzymując koszty na niskim poziomie. „Istnieje wiele różnych opinii na temat kosztów chmury w porównaniu do rozwiązań w modelu on-premise. Dla nas wybór był prosty” – opowiada Stefański. – „Zaczęliśmy budować produkty, nie generując nadmiarowych kosztów do momentu, kiedy nie osiągnęliśmy znaczącego wzrostu biznesowego. Zminimalizowało to ryzyko finansowe całego projektu oraz pozwoliło trzymać w ryzach koszty i skorelować je z poziomem generowanych przychodów. Taki model jest standardem dla startupów, ale dla podmiotu regulowanego było to duże wyzwanie".

Wybór chmury oznaczał również, że Paynow mogło być łatwo skalowane, aby sprostać potrzebom naszych merchanów. Rozwiązanie oferuje wysoką dostępność gwarantowaną przez Azure, niemal zerowy czas niedostępności i brak przerw technicznych. Wysoki poziom skalowalności i nieprzerwana dostępność pomogły mElements w pozyskaniu jednych z największych merchantów na rynku. „Dostępność bramki płatniczej w trybie 24/7/365 nie jest  standardem na polskim rynku. Jednak my możemy ją zaoferować naszym merchantom jako podstawową wartość w Paynow – nieważne, czy sprzedajesz jeden produkt miesięcznie, czy jeden produkt na sekundę. Najwyższa dostępność jest podstawą naszej propozycji wartości" – wyjaśnia Stefański.

Dalsze przekraczanie granic

Prawdziwym sprawdzianem dla Paynow była obsługa płatności podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – jednego z największych wydarzeń charytatywnych w Polsce, kiedy wszyscy Polacy mobilizują się, aby wspierać finansowo potrzebujących w trakcie jednego styczniowego wieczoru. „WOŚP zbiera setki milionów złotych charytatywnych wpłat. Bez odpowiedniej infrastruktury technicznej byłoby to niemożliwe” – mówi Sztajnert. – „W trakcie wydarzenia większość społeczeństwa wspiera fundację, dokonując płatności jednego wieczoru. My możemy zapewnić naszym klientom obsługę ponad 200 zapytań na sekundę z niezwykle wysokim SLA, bez tygodni przygotowań".

Możemy zapewnić naszym klientom obsługę ponad 200 zapytań na sekundę z niezwykle wysokim SLA, bez tygodni przygotowań.

Sebastian Sztajnert: CTO mElements

Dowody są namacalne. Baza klientów mElements od momentu uruchomienia rosła cztero-, a nawet pięciokrotnie każdego roku i obecnie wynosi około 10 000 merchantów w Polsce. „Poza jakością core'owego systemu, podejście cloud-native pozwoliło nam na budowanie procesów deweloperskich w nowoczesny sposób. Działając z w pełni automatycznym procesem CI/CD, Paynow jest jednym z najbardziej zaawansowanych graczy na rynku pod względem elastyczności i szybkości w przygotowaniu dedykowanej parametryzacji produktu, co jest szczególnie ważne dla największych merchantów" – dodaje Stefański.

Podróż mElements z Microsoft dopiero się zaczyna. Firma zaczęła niedawno wykorzystywać moduły Dynamics 365 Marketing i Customer Service, aby zdynamizować swoje działania w obszarach operacyjnych. „W narzędziach tych drzemie jeszcze nieodkryty potencjał. Chcemy zbudować podejście w pełni klientocentryczne na rynku, który utożsamia się z rynkiem dostawców energii elektrycznej, czyli dóbr podstawowych. Wykorzystując moduły Dynamics 365, dążymy do zacieśnienia relacji z naszymi klientami oraz do dalszego eksplorowania możliwości, jakie oferuje Azure w zakresie zarządzania i przetwarzania dużych ilości danych”.

Zobacz na stronie Microsoft.com