Paynow z wyróżnieniem na Galii Qorus Reinvention Awards!

Zdobyliśmy brąz na Galii Qorus Reinvention Awards – Europe 2024!

Mechanizmy zwiększające konwersję sprzedaży internetowej, które są dostępne w Paynow zostały nagodzone na arenie międzynarodowej. 20 marca odebraliśmy na Gali Qorus w Wiedniu brązową statuetkę dla mElements. Wyróżnienie potwierdza, że mamy wpływ na europejski sektor bankowy, a nasze inicjatywy mają globalne znaczenie.

Więcej na: https://www.qorusglobal.com/innovations/24346-conversion-boosting-mechanisms-in-paynow